Do stanu či na sídliště? – PŘEDNÁŠKA

Do stanu či na sídliště? Tibetští nomádi pod vlivem čínské rozvojové politiky
Současná rozvojová politika na západě Číny zásadně ovlivňuje nejen krajinu, životní prostředí, ale i každodenní život tamních obyvatel, např. Tibeťanů. Snaha vlády je nejen rozšířit a lépe propojit stávající města, ale urbanizovat též venkovské oblasti a modernizovat „zaostalé“ způsoby obživy, jako je pastevectví. Za posledních deset let se tibetské pastviny zaplnily množstvím nových sídlišť určených nomádům. Nový domek jim má zajistit komfortnější bydlení a život na sídlišti má přinést kvalitnější služby i možnost zapojit se do širšího pracovního trhu, což by mělo zlepšit socioekonomickou situaci nomádských rodin. V praxi tato strategie naráží na problémy a v mnoha případech se životní podmínky rodin v důsledku rozvojových opatření dokonce zhoršují.

Přednášet bude – Dr. Jarmila Ptáčková – Orientální ústav AV ČR