SCHRÖDINGERŮV INSTITUT

Schrödingerův institut je středisko volného času, v současné chvíli je dokonce největší v republice. Institut zajišťuje kvalitní volný čas pro děti od předškolního věku až do dospělosti. Kromě pravidelných kroužků a lekcí, také organizuje jednorázové aktivity. Celý rok také pod hlavičkou institutu fungují pobytové i příměstské tábory pro děti z celého Šluknovského výběžku.

Schrödingerův institut vznikl jako přímá reakce obyčejných lidí na rozsáhlé sociální nepokoje ve Šluknovském výběžku v roce 2011. V té době, kdy v médiích byli obyvatelé Šluknovska osočováni z rasové nenávisti, z ekonomické a sociální frustrace, z omezenosti a krvelačnosti. Dlouholeté kamarádské vztahy přestávaly fungovat, soused přestal zdravit souseda, lidé se sobě začali vyhýbat, nedůvěřovat si, začali se bát jeden druhého…

A právě tato nevraživá nálada mezi výběžany byla impulzem pro tři kamarády, vášnivé cyklisty a cestovatele, Pavla Brabce, Mariána Matyse a Jiřího Čunáta, aby vytvořili prostor, v němž opět k sobě lidé najdou cestu, kde si budou pomáhat, kde se zase k sobě budou chovat slušně a přátelsky.

Pro tuto jejich ideu se zakrátko nadchly desítky dalších lidí, a tak při varnsdorfském gymnáziu, kde tehdy Jiří Čunát pracoval jako zástupce ředitele, vzniká na konci roku 2012 středisko volného času pro Šluknovský výběžek se zvláštním názvem – Schrödingerův institut. 

Od roku 2013 je ředitelkou Schrödingerova institutu Gabriela Doušová.

Schrödingerův institut je organizace zřizovaná Biskupstvím litoměřickým a v rámci školského systému spadá do oblasti církevního školství.

Budujeme lepší svět.

Pojmologie Schrödingerova institutu

Tutoři jsou vedoucí jednotlivých kroužků, jednotlivých aktivit. S tutory jsou naši členové, naše děti v přímém kontaktu. Tutoři je trénují, vedou, s nimi tráví volný čas, od nich se děti učí, s nimi prožívají dobrodružství, s nimi rostou a vyzrávají. Gestoři jsou pak vedoucími těchto tutorů. Každý gestor má pod sebou tutorů hned několik. Většinou ty, s nimiž mají společnou náplň, například gestor basketbalové akademie, gestor fotbalové školy, gestor cyklistické, volejbalové či hudební akademie.

Gestoři jsou nejen vedoucími tutorů, ale i prostředníky mezi tutory a vedením institutu. Zároveň na nich leží největší tíha stanovení smysluplné koncepce práce jednotlivých akademií a její dodržování, dohlíží na kvalitu práce jednotlivých tutorů nejen po odborné stránce, ale i z hlediska bezpečnosti a dodržování zákonů a předpisů. Sledují i další rozvoj jednotlivých tutorů, jejich vzdělávání a rozvoj osobnostní. Všichni naši gestoři i tutoři mají pedagogické vzdělání, naši trenéři pak mají nejméně trenérskou licenci druhé třídy.

Akademie je vlastně škola volného času. Naše akademie se zaměřují na čtyři sportovní oblasti – basketbal, volejbal, sportovní aktivity různého zaměření, čtvrtá je zaměřena na hudbu a pátá, Kočičí akademie, na vzdělávání. Od letošního roku rozjíždíme akademii pro talentované a nadané děti, a to nejen v uměleckých směrech, ale i vědních oborech a dalších oblastech lidské činnosti. Jednotlivé akademie působí po celém Šluknovském výběžku. Například basketbalovou, volejbalovou nebo Kočičí akademii najdeme v několika městech, a na mnoha dalších místech. Pro činnost akademií využíváme zdejší školy, tělocvičny, sportovní haly, klubovny, hudebny, hřiště, cyklistické stezky, ale i školní klubovny a třídy, prostě vše, co potřebujeme a co nám Šluknovský výběžek může poskytnout.

Řídíme se zásadou, že ne všechny děti mohou dojet na kroužek za svými trenéry. A tak naši trenéři a tutoři jezdí za dětmi i do těch nejvzdálenějších koutů Šluknovska. Snažíme se být všude, kde jsou děti a kde je nás zapotřebí.

Oproti tomu střediska jsou stálá místa, kam děti dojíždějí na své kroužky. Zde nabízíme celou řadu aktivit pro ty, kteří chtějí něco tvořit, vyrábět, učit se vařit, setkávat se, povídat si. Odsud organizujeme výlety a návštěvy zajímavých míst v blízkém okolí i vzdáleném světě. Zde se plánují dobrodružství, tábory, soutěže a další zajímavé akce. Naše střediska najdete v Jiříkově na klášteře Boromejek, ve Velkém Šenově, v Mikulášovicích a v Rumburku.

Schrödingerův institut je školská právnická osoba zapsána
do rejstříku školských právnických osob pod č. j. MSMT-7034/2012-25. 

Sídlo

Ředitelství

IZO

IPO

Datová schránka

Číslo účtu

Londýnská 562/3a, 407 53 Jiříkov

Palackého 205, 408 01 Rumburk

71341510

181036878

691004196

q45mb4y

107-1695800227/0100

Zřizovatel
Biskupství Litoměřické
Dómské náměstí 1, 412 88 Litoměřice
biskupstvi@dltm.cz
www.dltm.cz