Za hezký tělo podruhé

Od poloviny dubna jsme opět bojovali za svá hezká těla. Tato výzva trvala vyčerpávajících a pro mnohé možná nekončících pět týdnů každý všední den od pondělí do pátku.

Chuť poprat se s touto výzvou mělo celkem 25 bojovnic, které se nejprve setkaly s výživovou poradkyní Pavlínou Stránskou na úvodní přednášce o zdravém životním stylu. V průběhu této konzultace byly účastnice seznámeny se zásadami zdravého stravování a změřily si svou tělesnou kompozici na váze. Zjistily z čeho je jejich tělo složeno a měly tak motivaci se za těch 25 dní zlepšit.

Dále následovalo nepřetržité cvičení pod dohledem lektorky Aleny Košnarové. Každá lekce trvala 40 minut a byla složena ze základních posilovacích cviků s jejich následnou modifikací. Zvyšující se počet opakování prováděných cviků, minutové běhy a poskoky na místě zajistily zvýšení intenzity zátěže a tak i následné zlepšení fyzické zdatnosti. Do finále naší výzvy došlo úspěšně 18 účastnic, které spokojené a usměvavé odcházely ze dne zúčtování. Jejich každodenní dřina se odrazila na výsledcích závěrečného měření.

Celkem jsme snížily naší váhu téměř o 40 kg a vypotily více než 45 % tuků. Dokázaly jsme si tak, že chuť, píle, radost a dřina má vždy pozitivní výsledky.